Viremi

Viremi, virüslerin kan dolaşımında görülmesi durumu.