Tomes Lifi

Tomes lifleri, odontoblast hücresinin dentin kanalı içine girmiş uzantısı.