Predispozan

Predispozan, hastalığın gerçekleşme olasılığını artıran, daha yatkın hale getiren.