Precursor

Precursor, dönüşerek olgun veya farklılaşmış hücreyi oluşturacak olan öncül hücre.