Pleomorfizm

Pleomorfizm, bir mikroorganizma türü bireyleri arasında  morfolojik, kültürel, biyolojik farklılıklar görülmesi.