Normal Flora

Normal flora, konak canlıda normal şartlar altında hastalığa neden olmayan mikroorganizmaların oluşturduğu flora.