Kalsekestrin

Kalsekestrin, sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum bağlayıcı protein.