Jukstaglomerüler Hücreler

Jukstaglomerüler hücreler, renin sentezleyip salgılayarak kan basıncının düzenlenmesinde işleve sahip olan, afferent arteriyolleri çevreleyen özelleşmiş düz kas hücreleri.