İnsiziv Papilla

İnsiziv papilla, üst merkez kesici dişlerin arkasında yer alan kabarıklık. Total protezlerde dişlerin konumlandırılması açısından önem taşır.