Howship Lakünaları

Howship Lakünaları, kemikte rezorpsiyona uğrayan bölgelerde osteoklastların oluşturduğu çukur yapılar.