Hiperplazi

Hiperplazi, hücre sayısının artışı neticesinde normal hücre sayısının aşımı.