Hematokrit

Hematokrit, kırmızı kan hücrelerinin hacminin toplam kan hacmine oranı. Bu oran yaş ve cinsiyete göre değişmekle beraber sağlık durumuna göre de değişebilir.