Hapten

Hapten, kendi başlarına antikor oluşturma yeteneğinde olmayan, immün yanıt için protein gibi büyük taşıyıcılara bağlanması gereken düşük molekül ağırlıklı maddeler.