Gl. Submandibularis

Gl. submandibularis veya gl.submaksillaris, bir tükürük bezi. Serö-muköz bir bezdir. Yüzeyel ve derin olmak üzere iki parçası vardır.