Gl. Parotidea

Gl. parotidea, parotis bezi en büyük tükürük bezidir. Parasempatik sinirler tarafından uyarılmasıyla sulu seröz bir tükürük salgılamaktadır. Tükürük bezi tümörlerinin fazlaca bir kısmı parotis bezinden başlamaktadır.