Gingival Embraşür

Gingival embraşür, sağlıklı insanda İnter Dental papilla ile dolan dişler arası mesafe.