Genial Tüberküller

Genial tüberküller, mandibulanın corpusunun arkasında, symphysis mandibulanın iki yanında bulunan dikensi kemik çifti. Genial tüberkül.