Gelişim Lobları

Gelişim lobları, dişlerin primer büyüme merkezleri.