Foramen Rotundum

Foramen rotundum, direkt çeviri olarak daire delik demektir – rotundum daire ve foramen delik -. Direkt çeviriden anlaşılabileceği üzere sirküler bir deliktir. Sfenoid kemikte bulunur.