Fokal Hipoplazi

Fokal hipoplazi, turner hipoplazisi olarak da bilinir. Yerine geldiği süt dişinde oluşan inflamasyonlardan ötürü kalıcı dişte görülen mine kaybı.