Fissura Orbitalis Inferior

Fissura orbitalis inferior, canalis infraorbitalis ve foramen infraorbitale, orbitanın alt ve dış duvarları arasında. Orbitayı fossa pterygopalatina’ya bağlar. Alt orbital V.E.N buradan geçer.