Fasya

Fasya, kas, bez ve yağ gibi yapıları saran bağ dokusundan mütevellit yapı, bant.