Fasiyal Yüzey

Fasiyal Yüzey, dişin yüze bakan kısmı.