Eksternal

Eksternal, bir şeyin dışını niteleyen, dışını belirten. Zıttı internaldir.