Dilüsyon

Dilüsyon, bir çözeltiye daha fazla çözücü ilave ederek çözeltiyi seyreltme işlemi.