Dil Kökü

Dil kökü, ağız muayenesinde genellikle görülmeyen dilin dil kemiğine bağlanan kısmı, dilin arka kısmı.