Desmozom

Desmozom, hücrelerin yapışmasını sağlayan zar yapısı. Macula Adherens.