Deskuamasyon

Deskuamasyon, organizmada bir yüzeydeki hücre tabakasının çeşitli nedenlerle kalkması ve dökülmesi.