Dentinoenamel Bağlantı

Dentinoenamel bağlantı veya dentioenamel junction, dentin ile mine arasındaki bağlantı.