Dentin

Dentin, mine ile sement arasındaki mezoderm kökenli diş tabakası.