Dekstrin

Dekstrin, nişastanın enzimler, ısı veya asitler ile hidrolizi sonucunda oluşan nişastayla aynı kapalı formülde fakat daha düşük moleküler ağırlığa sahip karbonhidrat.