Debridman

Debridman, inflame ya da kontamine dokunun ve yabancı maddelerin uzaklaştırılması.