Daimi Dentisyon

Daimi Dentisyon, altı yaş civarında çıkmaya başlayan erişkin tipi dişler. Sekonder dentisyon da denir.