Capnocytophaga

Capnocytophaga, gram ( – ) , kapnofilik, sporsuz çomak şekilli bir bakteri cinsi. Genelde fırsatçı patojen olarak kabul edilirler. Örnek tür: Capnocytophaga Gingivalis.