Belirti

Belirti veya semptom, hastalığın varlığının daha ziyade hasta tarafından normalden farklı hislerle ölçümlenmesi, deneyimlenmesi.