Bazal Lamina

Bazal lamina, epitel hücrelerini altındaki bağ dokudan ayıran kollojen yapıdaki tabaka.