Bağışıklık

Bağışıklık veya immünite, vücudun belli zararlı organizmalara karşı gösterdiği direnç durumu. Aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık olarak ikiye ayrılır.