Arrector Pili

Arrector Pili Kası, kasıldığı zaman piloereksiyonu – kılların dikleşmesi – sağlar. Musculus Arrector Pilorum.