Aponevroz

Aponevroz, kasları bağlama görevindeki tendon benzeri yapılar.