Antikor

Antikor, antijene karşı immün sistem tarafından üretilen ve spesifik antijene bağlanabilen glikoprotein yapıdaki moleküller. İmmünglobulin.