Anastomoz

Anastomoz; dallanmış iki şeyin birleşmesi, bağlantı kurması durumu.