Analog

Analog, kökenleri farklı olsa dahi fonksiyon olarak benzer veya aynı olan organlar, analog organ.