Ağrı

Ağrı, olumsuz uyaranların beyinde oluşturduğu hoş olmayan duygu.