Agnozi

Agnozi, beyin hasarı neticesinde bireyin duyularıyla aldığı bilgileri tanıyamaması durumu.