Agenez

Agenezi, organizmanın yokluğu, gelişmemesi. Diş Agenezisi: Diş eksikliği, bazı dişlerin veya tüm dişlerin oluşmama durumu.