Adrenalin

Adrenalin, böbrek üstü bezlerinin medulla kısmından salgılanan bir hormon. CH₁₃NO₃. bkz:noradrenalin bkz:asetilkolin